Year
Month
 • Broadband all-fiber optical phase modulator based on photo-thermal effect in a gas-filled hollow-core fiber
 • Shoulin Jiang, Feifan Chen, Yan Zhao, Shoufei Gao, Yingying Wang, Hoi Lut Ho, Wei Jin
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-11-04
 • Time-sequential color code division multiplexing holographic display with metasurface
 • Xin Li, Qinmiao Chen, Xue Zhang, Ruizhe Zhao, Shumin Xiao, Yongtian Wang, Lingling Huang
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-11-03
 • Flat multifunctional liquid crystal elements through multi-dimensional information multiplexing
 • Dongliang Tang, Zhenglong Shao, Xin Xie, Yingjie Zhou, Xiaohu Zhang, Fan Fan, Shuangchun Wen
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-10-28
 • Multi-foci metalens for spectra and polarization ellipticity recognition and reconstruction
 • Hui Gao, Xuhao Fan, Yuxi Wang, Yuncheng Liu, Xinger Wang, Ke Xu, Leimin Deng, Cheng Zeng, Tingan Li, Jinsong Xia, Wei Xiong
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-03-30
 • Spatio-temporal isolator in lithium niobate on insulator
 • Haijin Huang, Armandas Balčytis, Aditya Dubey, Andreas Boes, Thach G. Nguyen, Guanghui Ren, Mengxi Tan, Arnan Mitchell
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-03-30
 • Lensless complex amplitude demodulation based on deep learning in holographic data storage
 • Jianying Hao, Xiao Lin, Yongkun Lin, Mingyong Chen, Ruixian Chen, Guohai Situ, Hideyoshi Horimai, Xiaodi Tan
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-03-25
 • Inverse design and realization of an optical cavity-based displacement transducer with arbitrary responses
 • Qianbo Lu, Qingxiong Xiao, Chengxiu Liu, Yinan Wang, Qixuan Zhu, Manzhang Xu, Xuewen Wang, Xiaoxu Wang, Wei Huang
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-03-25
 • High-performance warm white LED based on thermally stable all inorganic perovskite quantum dots
 • Jr-Hau He
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-03-25
 • Switching of K-Q intervalley trions fine structure and their dynamics in n-doped monolayer WS₂
 • Jiajie Pei, Xue Liu, Andrés Granados del Águila, Di Bao, Sheng Liu, Mohamed-Raouf AMARA, Weijie Zhao, Feng Zhang, Congya You, Yongzhe Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Han Zhang, Qihua Xiong
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-10-28
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 63
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard