Year
Month
 • Recent developments in deep-ultraviolet sterilization of human respiratory RNA viruses
 • Tingzhu Wu, Shouqiang Lai, Zhong Chen, Hao-Chung Kuo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-09-27
 • Broadband and continuous wave pumped second-harmonic generation from microfiber coated with layered GaSe crystal
 • Zhen Hao, Biqiang Jiang, Yuxin Ma, Ruixuan Yi, Xuetao Gan, Jianlin Zhao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-09-27
 • ITO-free silicon-integrated perovskite electrochemical cell for light-emission and light-detection
 • Maria Baeva, Dmitry Gets, Artem Polushkin, Aleksandr Vorobyov, Aleksandr Goltaev, Vladimir Neplokh, Alexey Mozharov, Dmitry V. Krasnikov, Albert G. Nasibulin, Ivan Mukhin ergey Makarov
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-09-27
 • Rapid inactivation of human respiratory RNA viruses by deep ultraviolet irradiation from light-emitting diodes on a high-temperature-annealed AlN/Sapphire template
 • Ke Jiang, Simeng Liang, Xiaojuan Sun, Jianwei Ben, Liang Qu, Shanli Zhang, Yang Chen, Yucheng Zheng, Ke Lan, Dabing Li, Ke Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-09-27
 • Deep-ultraviolet photonics for the disinfection of SARS-CoV-2 and its variants (Delta and Omicron) in the cryogenic environment
 • Wenyu Kang, Jing Zheng, Jiaxin Huang, Lina Jiang, Qingna Wang, Zhinan Guo, Jun Yin, Xianming Deng, Ye Wang, Junyong Kang
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-09-27
 • In-fiber photoelectric device based on graphene-coated tilted fiber grating
 • Biqiang Jiang, Yueguo Hou, Jiexing Wu 吴洁星, Yuxin Ma, Xuetao Gan, Jianlin Zhao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-09-07
 • Solar cell-based hybrid energy harvesters towards sustainability
 • Tianxiao Xiao, Suo Tu, Suzhe Liang, Renjun Guo, Ting Tian, Peter Müller-Buschbaum
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-09-07
 • Planar peristrophic multiplexing metasurfaces
 • Jia Chen, Dapeng Wang, Guangyuan Si, Siew Lang Teo, Qian Wang, Jiao Lin
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-08-31
 • Advancing nonlinear nanophotonics: harnessing membrane metasurfaces for third-harmonic generation and imaging
 • Mingbo Pu, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-08-31
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 68
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard