Year
Month
 • Metasurfaces for near-eye display applications
 • Yan Li, Xiaojin Huang, Shuxin Liu, Haowen Liang, Yuye Ling1, Yikai Su
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-10-31
 • A review of liquid crystal spatial light modulators: devices and applications
 • Yiqian Yang, Andrew Forbes, Liangcai Cao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-10-31
 • Knot-inspired optical sensors for slip detection and friction measurement in dexterous robotic manipulation
 • Jing Pan, Qi Wang, Shuaikang Gao, Zhang Zhang, Yu Xie, Longteng Yu, Lei Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-10-31
 • Artificial intelligence-assisted chiral nanophotonic designs
 • Xuanru Zhang, Tie Jun Cui
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-10-31
 • Three-dimensional isotropic microfabrication in glass using spatiotemporal focusing of high-repetition-rate femtosecond laser pulses
 • Yuanxin Tan, Haotian Lv, Jian Xu, Aodong Zhang, Yunpeng Song, Jianping Yu, Wei Chen, Yuexin Wan, Zhaoxiang Liu, Zhaohui Liu, Jia Qi, Yangjian Cai, Ya Cheng
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-10-31
 • 2D Nb₂CTₓ MXene/MoS₂ heterostructure construction for nonlinear optical absorption modulation
 • Yiduo Wang, Yingwei Wang, Yulan Dong, Li Zhou, Jianlong Kang, Ning Wang, Yejun Li, Xiaoming Yuan, Zhengwei Zhang, Han Huang, Mengqiu Long, Si Xiao1, Jun He
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-10-31
 • All-fiber ellipsometer for nanoscale dielectric coatings
 • Jose Javier Imas, Ignacio R. Matías, Ignacio Del Villa, Aritz Ozcáriz, Carlos Ruiz Zamarreño, Jacques Albert
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-10-31
 • Wide-spectrum optical synthetic aperture imaging via spatial intensity interferometry
 • Chunyan Chu, Zhentao Liu, Mingliang Chen, Xuehui Shao, Guohai Situ, Yuejin Zhao, Shensheng Han
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-3-10
 • High-resolution visible imaging with piezoelectric deformable secondary mirror: experimental results at the 1.8-m adaptive telescope
 • Youming Guo, Kele Chen, Jiahui Zhou, Zhengdai Li, Wenyu Han, Xuejun Rao, Hua Bao, Jinsheng Yang, Xinlong Fan, Changhui Rao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-10-18
 • 1 2 3 4 5 ... 66
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard