Year
Month
 • Design of high efficiency achromatic metalens with large operation bandwidth using bilayer architecture
 • Yilin Wang, Qingbin Fan, Ting Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2021-01-27
 • {332}<113>Twinning transfer behavior and its effect on the twin shape in a beta-type Ti-23.1Nb-2.0Zr-1.0O alloy
 • Yi Yang, Bohua Zhang, Zhichao Meng, Lei Qu, Hao Wang, Sheng Cao, Jianan Hu, Hao Chen, Songquan Wu, Dehai Ping, Geping Li, Lai-Chang Zhang, Rui Yang, Aijun Huang
 • Journal of Materials Science & Technology
 • 2021-11-20
 • Mapping non-laminar proton acceleration in laser-driven target normal sheath field
 • Qin Chengyu, Zhang Hui, Ji Liangliang, Li Shun, Zhai Shuhua, Li Angxiao, Qian Jiayi, Gui Jiayan, Wu Fenxiang, Zhang Zongxin, Xu Yi, Liang Xiaoyan, Leng Yuxin, Shen Baifei, Li Ruxin
 • High Power Laser Science and Engineering
 • 2021-11-23
 • Transformation of agriculture on the Loess Plateau of China toward green development
 • Gang HE, Zhaohui WANG, Jianbo SHEN, Zhenling CUI, Fusuo ZHANG
 • Frontiers of Agricultural Science and Engineering
 • 2021-11-19
 • A lignified-layer bridge controlled by a single recessive gene is associated with high pod-shatter resistance in Brassica napus L
 • Wen Chu, Jia Liu, Hongtao Cheng, Chao Li, Li Fu, Wenxiang Wang, Hui Wang, Mengyu Hao, Desheng Mei, Kede Liu, Qiong Hu
 • The Crop Journal
 • 2021-11-02
 • On the Asymptotic Stability of Wave Equations Coupled by Velocities of Anti-symmetric Type
 • Yan Cui, Zhiqiang Wang
 • Chinese Annals of Mathematics, Series B
 • 2021-11-12
 • 3D dynamic motion of a dielectric micro-sphere within optical tweezers
 • Jing Liu, Mian Zheng, Zhengjun Xiong, Zhi-Yuan Li
 • Opto-Electronic Advances
 • 2021-01-27
 • Some Questions Regarding Verification of Carleson Measures
 • Fangwen Deng, Caiheng Ouyang, Ru Peng
 • Acta Mathematica Scientia
 • 2021-11-05
 • Effects on the emission discrepancy between two-dimensional Sn-based and Pb-based perovskites
 • Zhang Tianju, Zhou Chaocheng, Lin Jia, Wang Jun
 • Chinese Optics Letters
 • 2021-11-11
 • 1 2 3 4 5 6 7 ... 25
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard