Year
Month
(Peer-Reviewed) Top-down control of bottom-up material synthesis @ nanoscale
Saulius Juodkazis ¹ ²
¹ Optical Sciences Centre, School of Science, Swinburne University of Technology, Hawthorn, Vic 3122, Australia
² WRH Program International Research Frontiers Initiative (IRFI) Tokyo Institute of Technology, Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa 226-8503, Japan
Opto-Electronic Advances, 2023-04-28
Abstract

3D solidification of photo-polymerisable mixtures using ultra-short laser pulses can open new directions in formation of glass-ceramics with resolution at tens-of-nanometers.
Top-down control of bottom-up material synthesis @ nanoscale_1
Top-down control of bottom-up material synthesis @ nanoscale_2
Top-down control of bottom-up material synthesis @ nanoscale_3
 • 2D Nb₂CTₓ MXene/MoS₂ heterostructure construction for nonlinear optical absorption modulation
 • Yiduo Wang, Yingwei Wang, Yulan Dong, Li Zhou, Jianlong Kang, Ning Wang, Yejun Li, Xiaoming Yuan, Zhengwei Zhang, Han Huang, Mengqiu Long, Si Xiao1, Jun He
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-10-31
 • All-fiber ellipsometer for nanoscale dielectric coatings
 • Jose Javier Imas, Ignacio R. Matías, Ignacio Del Villa, Aritz Ozcáriz, Carlos Ruiz Zamarreño, Jacques Albert
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-10-31
 • High-resolution visible imaging with piezoelectric deformable secondary mirror: experimental results at the 1.8-m adaptive telescope
 • Youming Guo, Kele Chen, Jiahui Zhou, Zhengdai Li, Wenyu Han, Xuejun Rao, Hua Bao, Jinsheng Yang, Xinlong Fan, Changhui Rao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-10-18
 • Recent developments in deep-ultraviolet sterilization of human respiratory RNA viruses
 • Tingzhu Wu, Shouqiang Lai, Zhong Chen, Hao-Chung Kuo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-09-27
 • Broadband and continuous wave pumped second-harmonic generation from microfiber coated with layered GaSe crystal
 • Zhen Hao, Biqiang Jiang, Yuxin Ma, Ruixuan Yi, Xuetao Gan, Jianlin Zhao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-09-27
 • ITO-free silicon-integrated perovskite electrochemical cell for light-emission and light-detection
 • Maria Baeva, Dmitry Gets, Artem Polushkin, Aleksandr Vorobyov, Aleksandr Goltaev, Vladimir Neplokh, Alexey Mozharov, Dmitry V. Krasnikov, Albert G. Nasibulin, Ivan Mukhin ergey Makarov
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-09-27
 • Rapid inactivation of human respiratory RNA viruses by deep ultraviolet irradiation from light-emitting diodes on a high-temperature-annealed AlN/Sapphire template
 • Ke Jiang, Simeng Liang, Xiaojuan Sun, Jianwei Ben, Liang Qu, Shanli Zhang, Yang Chen, Yucheng Zheng, Ke Lan, Dabing Li, Ke Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-09-27
 • Deep-ultraviolet photonics for the disinfection of SARS-CoV-2 and its variants (Delta and Omicron) in the cryogenic environment
 • Wenyu Kang, Jing Zheng, Jiaxin Huang, Lina Jiang, Qingna Wang, Zhinan Guo, Jun Yin, Xianming Deng, Ye Wang, Junyong Kang
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-09-27
 • In-fiber photoelectric device based on graphene-coated tilted fiber grating
 • Biqiang Jiang, Yueguo Hou, Jiexing Wu 吴洁星, Yuxin Ma, Xuetao Gan, Jianlin Zhao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-09-07
 • Solar cell-based hybrid energy harvesters towards sustainability
 • Tianxiao Xiao, Suo Tu, Suzhe Liang, Renjun Guo, Ting Tian, Peter Müller-Buschbaum
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-09-07
 • Planar peristrophic multiplexing metasurfaces
 • Jia Chen, Dapeng Wang, Guangyuan Si, Siew Lang Teo, Qian Wang, Jiao Lin
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-08-31 • Deep learning assisted variational Hilbert quantitative phase imaging                                Deep learning enhanced NIR-II volumetric imaging of whole mice vasculature
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard