Year
Month
(Peer-Reviewed) Crowded catalyst, better catalyst
Matteo Monai, Bert M Weckhuysen
Debye Institute for Nanomaterials Science, Utrecht University, Universiteitsweg 99, 3584 CG Utrecht, The Netherlands
National Science Review, 2021-08-09
Crowded catalyst, better catalyst_1
 • Influence of N-doping on dielectric properties of carbon-coated copper nanocomposites in the microwave and terahertz ranges
 • Feirong Huang, Shuting Fan, Yuqi Tian, Xinghao Qu, Xiyang Li, Maofan Qin, Javid Muhammad, Xuefeng Zhang, Zhidong Zhang, Xinglong Dong
 • Journal of Materiomics
 • 2022-11-06
 • Towards integrated mode-division demultiplexing spectrometer by deep learning
 • Ze-huan Zheng, Sheng-ke Zhu, Ying Chen, Huanyang Chen, Jin-hui Chen
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-11-01
 • Discovery of novel aspartate derivatives as highly potent and selective FXIa inhibitors
 • Ling Zhang, Wei Chen, Ningning Yao, Shuzeng Hou, Zhiwei Meng, Yi Kong, Chenzhong Liao, Zhouling Xie
 • Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences
 • 2022-10-31
 • Switching of K-Q intervalley trions fine structure and their dynamics in n-doped monolayer WS₂
 • Jiajie Pei, Xue Liu, Andrés Granados del Águila, Di Bao, Sheng Liu, Mohamed-Raouf AMARA, Weijie Zhao, Feng Zhang, Congya You, Yongzhe Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Han Zhang, Qihua Xiong
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-10-28
 • Low-loss chip-scale programmable silicon photonic processor
 • Yiwei Xie, Shihan Hong, Hao Yan, Changping Zhang, Long Zhang, Leimeng Zhuang, Daoxin Dai
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-10-28
 • Large-scale and high-quality III-nitride membranes through microcavity-assisted crack propagation by engineering tensile-stressed Ni layers
 • Jung-Hong Min, Kwangjae Lee, Tae-Hoon Chung, Jung-Wook Min, Kuang-Hui L1, Chun Hong Kang, Hoe-Min Kwak, Tae-Hyeon Kim, Youyou Yuan, Kyoung-Kook Kim, Dong-Seon Lee, Tien Khee Ng, Boon S. Ooi
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-10-28
 • Metasurface-based nanoprinting: principle, design and advances
 • Rao Fu, Kuixian Chen, Zile Li, Shaohua Yu, Guoxing Zheng
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-10-28
 • Table-top optical parametric chirped pulse amplifiers: past and present
 • Audrius Dubietis, Aidas Matijošius
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-09-30
 • ZnO nanowires based degradable high-performance photodetectors for eco-friendly green electronics
 • Bhavani Prasad Yalagala, Abhishek Singh Dahiya, Ravinder Dahiya
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-09-30
 • Crosstalk-free achromatic full Stokes imaging polarimetry metasurface enabled by polarization-dependent phase optimization
 • Yaxin Zhang, Mingbo Pu, Jinjin Jin1, Xinjian Lu, Yinghui Guo, Jixiang Cai, Fei Zhang, Yingli Ha, Qiong He, Mingfeng Xu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-09-30
 • All-optical logic gate computing for high-speed parallel information processing
 • Shuming Jiao, Junwei Liu, Liwen Zhang, Feihong Yu, Guomeng Zuo, Jingming Zhang, Fang Zhao, Weihao Lin, Liyang Shao
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-09-07
 • 100 Hertz frame-rate switching three-dimensional orbital angular momentum multiplexing holography via cross convolution
 • Weijia Meng, Yilin Hua, Ke Cheng, Baoli Li, Tingting Liu, Qinyu Chen, Haitao Luan, Min Gu, Xinyuan Fang
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-09-07 • Cascade-responsive Nanobomb with domino effect for anti-tumor synergistic therapies                                Discovery of carbon-based strongest and hardest amorphous material
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard