Year
Month
(Peer-Reviewed) Novel all-fiber-optic technology for control and multi-color probing of neural circuits in freely-moving animals
Xingde Li 李兴德
Department of Biomedical Engineering, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21205, USA
Opto-Electronic Advances, 2023-07-20
Abstract

All-fiber-optic photometry system based on a multi-branch fiber bundle has achieved, for the first time, simultaneous optogenetic manipulation and dual-color recording of neuronal Ca2+ or neurotransmitter signals in freely moving animals, providing a powerful tool for comprehensive analysis of neural circuit function and the study of neurological diseases.
Novel all-fiber-optic technology for control and multi-color probing of neural circuits in freely-moving animals_1
Novel all-fiber-optic technology for control and multi-color probing of neural circuits in freely-moving animals_2
Novel all-fiber-optic technology for control and multi-color probing of neural circuits in freely-moving animals_3
 • Multi-wavelength nanowire micro-LEDs for future high speed optical communication
 • Ayush Pandey, Zetian Mi
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-03-20
 • Luminescence regulation of Sb3+ in 0D hybrid metal halides by hydrogen bond network for optical anti-counterfeiting
 • Dehai Liang, Saif M. H. Qaid, Xin Yang, Shuangyi Zhao, Binbin Luo, Wensi Cai, Qingkai Qian, Zhigang Zang
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-03-20
 • Breaking the optical efficiency limit of virtual reality with a nonreciprocal polarization rotator
 • Yuqiang Ding, Zhenyi Luo, Garimagai Borjigin, Shin-Tson Wu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-03-20
 • Ultrahigh performance passive radiative cooling by hybrid polar dielectric metasurface thermal emitters
 • Yinan Zhang, Yinggang Chen, Tong Wang, Qian Zhu, Min Gu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-03-12
 • Simultaneously realizing thermal and electromagnetic cloaking by multi-physical null medium
 • Yichao Liu, Xiaomin Ma, Kun Chao, Fei Sun, Zihao Chen, Jinyuan Shan, Hanchuan Chen, Gang Zhao, Shaojie Chen
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-02-29
 • Generation of lossy mode resonances (LMR) using perovskite nanofilms
 • Dayron Armas, Ignacio R. Matias, M. Carmen Lopez-Gonzalez, Carlos Ruiz Zamarreño, Pablo Zubiate, Ignacio del Villar, Beatriz Romero
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Acousto-optic scanning multi-photon lithography with high printing rate
 • Minghui Hong
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Tailoring electron vortex beams with customizable intensity patterns by electron diffraction holography
 • Pengcheng Huo, Ruixuan Yu, Mingze Liu, Hui Zhang, Yan-qing Lu, Ting Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Miniature tunable Airy beam optical meta-device
 • Jing Cheng Zhang, Mu Ku Chen, Yubin Fan, Qinmiao Chen, Shufan Chen, Jin Yao, Xiaoyuan Liu, Shumin Xiao, Din Ping Tsai
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Data-driven polarimetric imaging: a review
 • Kui Yang, Fei Liu, Shiyang Liang, Meng Xiang, Pingli Han, Jinpeng Liu, Xue Dong, Yi Wei, Bingjian Wang, Koichi Shimizu, Xiaopeng Shao
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-02-24
 • Towards the performance limit of catenary meta-optics via field-driven optimization
 • Siran Chen, Yingli Ha, Fei Zhang, Mingbo Pu, Hanlin Bao, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Yue Shen, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-31
 • Broadband high-efficiency dielectric metalenses based on quasi-continuous nanostrips
 • Xiaohu Zhang, Qinmiao Chen, Dongliang Tang, Kaifeng Liu, Haimo Zhang, Lintong Shi, Mengyao He, Yongcai Guo, Shumin Xiao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-31 • Laser direct writing of Ga₂O₃/liquid metal-based flexible humidity sensors                                Deep-red and near-infrared organic lasers based on centrosymmetric molecules with excited-state intramolecular double proton transfer activity
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard