Year
Month
(Peer-Reviewed) The anisotropic p-capacity and the anisotropic Minkowski inequality
Chao Xia, Jiabin Yin
School of Mathematical Sciences, Xiamen University, Xiamen 361005, China
中国 厦门 厦门大学数学科学学院
Science China Mathematics, 2021-10-15
Abstract

In this paper, we prove a sharp anisotropic Lᵖ Minkowski inequality involving the total Lᵖ anisotropic mean curvature and the anisotropic p-capacity for any bounded domains with smooth boundary in Rⁿ. As consequences, we obtain an anisotropic Willmore inequality, a sharp anisotropic Minkowski inequality for outward F-minimising sets and a sharp volumetric anisotropic Minkowski inequality. For the proof, we utilize a nonlinear potential theoretic approach which has been recently developed by Agostiniani et al. (2019).
The anisotropic p-capacity and the anisotropic Minkowski inequality_1
The anisotropic p-capacity and the anisotropic Minkowski inequality_2
 • Reprocessing Twelve-Years of Fengyun-3 Microwave Humidity Sounder Historical Data
 • Yang GUO, Fangli DOU, Qiong WU, Jieying HE, Shengwei ZHANG, Zhenzhan WANG, Songyan GU, Peng ZHANG
 • Journal of Meteorological Research
 • 2021-12-29
 • Decoy-State Method for Quantum-Key-Distribution-Based Quantum Private Query
 • Bin Liu, Shuang Xia, Di Xiao, Wei Huang, Bingjie Xu, Yang Li
 • Science China Physics, Mechanics & Astronomy
 • 2021-12-28
 • STI PCR: An efficient method for amplification and de novo synthesis of long DNA sequences
 • Zhe Zhao, Xianrong Xie, Weizhi Liu, Jingjing Huang, Jiantao Tan, Haixin Yu, Wubei Zong, Jintao Tang, Yanchang Zhao, Yang Xue, Zhizhan Chu, Letian Chen, Yao-Guang Liu
 • Molecular Plant
 • 2021-12-27
 • Numerical analysis of a ventilated supercavity under periodic motion of the cavitator
 • Yun-hua Jiang, Zhi-hui Zou, Jia Li, Yao Yao, Le-le Yang
 • Journal of Hydrodynamics
 • 2021-12-27
 • Large-area straight, regular periodic surface structures produced on fused silica by the interference of two femtosecond laser beams through cylindrical lens
 • Long Chen, Kaiqiang Cao, Yanli Li, Jukun Liu, Shian Zhang, Donghai Feng, Zhenrong Sun, Tianqing Jia
 • Opto-Electronic Advances
 • 2021-12-25
 • Plasmon-enhanced nanosoldering of silver nanoparticles for high-conductive nanowires electrodes
 • Yuan-Yuan Zhao, Xue-Liang Ren, Mei-Ling Zheng, Feng Jin, Jie Liu, Xian-Zi Dong, Zhen-Sheng Zhao, Xuan-Ming Duan
 • Opto-Electronic Advances
 • 2021-12-25
 • Robust far-field imaging by spatial coherence engineering
 • Yonglei Liu, Yahong Chen, Fei Wang, Yangjian Cai, Chunhao Liang, Olga Korotkova
 • Opto-Electronic Advances
 • 2021-12-25
 • An Annotated List of Lizards (Sauria: Squamata) Recorded from the People’s Republic of China
 • Bo CAI, Xiang JI, Yingyong WANG, Dingqi RAO, Song HUANG, Yuezhao WANG, Zhaobin SONG, Xianguang GUO, and Jianping JIANG
 • Asian Herpetological Research
 • 2021-12-25
 • Non-smooth dynamic modeling and simulation of an unmanned bicycle on a curved pavement
 • Kaiming ZHANG, Xudong ZHENG, Zhang CHEN, Bin LIANG, Tianshu WANG, Qi WANG
 • Applied Mathematics and Mechanics (English Edition)
 • 2021-12-24
 • Study on the dynamic behavior of herringbone gear structure of marine propulsion system powered by double-cylinder turbines
 • JiangHai XU, ChunXiao JIAO, DongLin ZOU, Na TA, ZhuShi RAO
 • Science China Technological Sciences
 • 2021-12-24
 • Prediction of pandemic risk for animal-origin coronavirus using a deep learning method
 • Zheng Kou, Yi-Fan Huang, Ao Shen, Saeed Kosari, Xiang-Rong Liu, Xiao-Li Qiang
 • Infectious Diseases of Poverty
 • 2021-12-24
 • Discovery of potential anti-SARS-CoV-2 drugs based on large-scale screening in vitro and effect evaluation in vivo
 • Haoran Peng, Cuiling Ding, Liangliang Jiang, Wanda Tang, Yan Liu, Lanjuan Zhao, Zhigang Yi, Hao Ren, Chong Li, Yanhua He, Xu Zheng, Hailin Tang, Zhihui Chen, Zhongtian Qi, Ping Zhao
 • Science China Life Sciences
 • 2021-12-24 • STI PCR: An efficient method for amplification and de novo synthesis of long DNA sequences
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard