Year
Month
(Peer-Reviewed) Generation of lossy mode resonances (LMR) using perovskite nanofilms
Dayron Armas ¹, Ignacio R. Matias ¹ ², M. Carmen Lopez-Gonzalez ³, Carlos Ruiz Zamarreño ¹ ², Pablo Zubiate ¹, Ignacio del Villar ¹ ², Beatriz Romero ³
¹ Electrical, Electronic and Communications Engineering Department, Public University of Navarra, 31006 Pamplona, Spain
² Institute of Smart Cities (ISC), Public University of Navarra, 31006 Pamplona, Spain
³ Experimental Science and Technology School, Rey Juan Carlos University, 28933 Mostoles, Spain
Opto-Electronic Advances, 2024-02-26
Abstract

The results presented here show for the first time the experimental demonstration of the fabrication of lossy mode resonance (LMR) devices based on perovskite coatings deposited on planar waveguides. Perovskite thin films have been obtained by means of the spin coating technique and their presence was confirmed by ellipsometry, scanning electron microscopy, and X-ray diffraction testing.

The LMRs can be generated in a wide wavelength range and the experimental results agree with the theoretical simulations. Overall, this study highlights the potential of perovskite thin films for the development of novel LMR-based devices that can be used for environmental monitoring, industrial sensing, and gas detection, among other applications.
Generation of lossy mode resonances (LMR) using perovskite nanofilms_1
Generation of lossy mode resonances (LMR) using perovskite nanofilms_2
Generation of lossy mode resonances (LMR) using perovskite nanofilms_3
 • Deblurring, artifact-free optical coherence tomography with deconvolution-random phase modulation
 • Xin Ge, Si Chen, Kan Lin, Guangming Ni, En Bo, Lulu Wang, Linbo Liu
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-31
 • Dynamic interactive bitwise meta-holography with ultra-high computational and display frame rates
 • Yuncheng Liu, Ke Xu, Xuhao Fan, Xinger Wang, Xuan Yu, Wei Xiong, Hui Gao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Multi-dimensional multiplexing optical secret sharing framework with cascaded liquid crystal holograms
 • Keyao Li, Yiming Wang, Dapu Pi, Baoli Li, Haitao Luan, Xinyuan Fang, Peng Chen, Yanqing Lu, Min Gu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Physics-informed deep learning for fringe pattern analysis
 • Wei Yin, Yuxuan Che, Xinsheng Li, Mingyu Li, Yan Hu, Shijie Feng, Edmund Y. Lam, Qian Chen, Chao Zuo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Advancing computer-generated holographic display thanks to diffraction model-driven deep nets
 • Vittorio Bianco, Pietro Ferraro
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-16
 • Inverse design for material anisotropy and its application for a compact X-cut TFLN on-chip wavelength demultiplexer
 • Jiangbo Lyu, Tao Zhu, Yan Zhou, Zhenmin Chen, Yazhi Pi, Zhengtong Liu, Xiaochuan Xu, Ke Xu, Xu Ma, Lei Wang, Zizheng Cao, Shaohua Yu
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-09
 • Improved spatiotemporal resolution of anti-scattering super-resolution label-free microscopy via synthetic wave 3D metalens imaging
 • Yuting Xiao, Lianwei Chen, Mingbo Pu, Mingfeng Xu, Qi Zhang, Yinghui Guo, Tianqu Chen, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-05
 • Wide-spectrum optical synthetic aperture imaging via spatial intensity interferometry
 • Chunyan Chu, Zhentao Liu, Mingliang Chen, Xuehui Shao, Guohai Situ, Yuejin Zhao, Shensheng Han
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-3-10
 • Flat soliton microcomb source
 • Xinyu Wang, Xuke Qiu, Mulong Liu, Feng Liu, Mengmeng Li, Linpei Xue, Bohan Chen, Mingran Zhang, Peng Xie
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-29
 • Smart palm-size optofluidic hematology analyzer for automated imaging-based leukocyte concentration detection
 • Deer Su, Xiangyu Li, Weida Gao, Qiuhua Wei, Haoyu Li, Changliang Guo, Weisong Zhao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-28
 • Exceptional-point-enhanced sensing in an all-fiber bending sensor
 • Zheng Li, Jingxu Chen, Lingzhi Li, Jiejun Zhang, Jianping Yao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-12-12 • Data-driven polarimetric imaging: a review                                Acousto-optic scanning multi-photon lithography with high printing rate
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard