Year
Month
(Peer-Reviewed) Acousto-optic scanning multi-photon lithography with high printing rate
Minghui Hong 洪明辉
Pen-Tung Sah Institute of Micro-Nano Science and Technology, Xiamen University, Xiamen 361005, China
中国 厦门 厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院
Opto-Electronic Advances, 2024-02-26
Abstract

Acousto-optic scanning and spatial switching methods have revolutionized printing rate improvements for multi-photon lithography.
Acousto-optic scanning multi-photon lithography with high printing rate_1
Acousto-optic scanning multi-photon lithography with high printing rate_2
Acousto-optic scanning multi-photon lithography with high printing rate_3
 • Ultrahigh performance passive radiative cooling by hybrid polar dielectric metasurface thermal emitters
 • Yinan Zhang, Yinggang Chen, Tong Wang, Qian Zhu, Min Gu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-03-12
 • Simultaneously realizing thermal and electromagnetic cloaking by multi-physical null medium
 • Yichao Liu, Xiaomin Ma, Kun Chao, Fei Sun, Zihao Chen, Jinyuan Shan, Hanchuan Chen, Gang Zhao, Shaojie Chen
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-02-29
 • Generation of lossy mode resonances (LMR) using perovskite nanofilms
 • Dayron Armas, Ignacio R. Matias, M. Carmen Lopez-Gonzalez, Carlos Ruiz Zamarreño, Pablo Zubiate, Ignacio del Villar, Beatriz Romero
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Tailoring electron vortex beams with customizable intensity patterns by electron diffraction holography
 • Pengcheng Huo, Ruixuan Yu, Mingze Liu, Hui Zhang, Yan-qing Lu, Ting Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Miniature tunable Airy beam optical meta-device
 • Jing Cheng Zhang, Mu Ku Chen, Yubin Fan, Qinmiao Chen, Shufan Chen, Jin Yao, Xiaoyuan Liu, Shumin Xiao, Din Ping Tsai
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Data-driven polarimetric imaging: a review
 • Kui Yang, Fei Liu, Shiyang Liang, Meng Xiang, Pingli Han, Jinpeng Liu, Xue Dong, Yi Wei, Bingjian Wang, Koichi Shimizu, Xiaopeng Shao
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-02-24
 • Towards the performance limit of catenary meta-optics via field-driven optimization
 • Siran Chen, Yingli Ha, Fei Zhang, Mingbo Pu, Hanlin Bao, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Yue Shen, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-31
 • Broadband high-efficiency dielectric metalenses based on quasi-continuous nanostrips
 • Xiaohu Zhang, Qinmiao Chen, Dongliang Tang, Kaifeng Liu, Haimo Zhang, Lintong Shi, Mengyao He, Yongcai Guo, Shumin Xiao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-31
 • Robust measurement of orbital angular momentum of a partially coherent vortex beam under amplitude and phase perturbations
 • Zhao Zhang, Gaoyuan Li, Yonglei Liu, Haiyun Wang, Bernhard J. Hoenders, Chunhao Liang, Yangjian Cai, Jun Zeng
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-31
 • Deblurring, artifact-free optical coherence tomography with deconvolution-random phase modulation
 • Xin Ge, Si Chen, Kan Lin, Guangming Ni, En Bo, Lulu Wang, Linbo Liu
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-31
 • Dynamic interactive bitwise meta-holography with ultra-high computational and display frame rates
 • Yuncheng Liu, Ke Xu, Xuhao Fan, Xinger Wang, Xuan Yu, Wei Xiong, Hui Gao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Multi-dimensional multiplexing optical secret sharing framework with cascaded liquid crystal holograms
 • Keyao Li, Yiming Wang, Dapu Pi, Baoli Li, Haitao Luan, Xinyuan Fang, Peng Chen, Yanqing Lu, Min Gu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25 • Generation of lossy mode resonances (LMR) using perovskite nanofilms                                Tailoring electron vortex beams with customizable intensity patterns by electron diffraction holography
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard