Year
Month
 • AMLR: An Adaptive Multi-level Routing Algorithm for Dragonfly Network
 • Lijing Zhu, Huaxi Gu, Xiaoshan Yu, Wenhao Sun
 • IEEE Communications Letters
 • 2021-08-17
 • Unbiased IoU for Spherical Image Object Detection
 • Qiang Zhao, Bin Chen, Hang Xu, Yike Ma, Xiaodong Li, Bailan Feng, Chenggang Yan, Feng Dai
 • arXiv
 • 2021-08-18
 • Data Pricing in Machine Learning Pipelines
 • Zicun Cong, Xuan Luo, Pei Jian, Feida Zhu, Yong Zhang
 • arXiv
 • 2021-08-18
 • Digital Predistortion for Concurrent Dual-band Millimeter Wave Analog Multibeam Transmitters
 • Qian Wu, Jianxin Jing, Xiao-Wei Zhu, Chao Yu
 • IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs
 • 2021-08-16
 • Integrated Sensing and Communications: Towards Dual-functional Wireless Networks for 6G and Beyond
 • Fan Liu, Yuanhao Cui, Christos Masouros, Jie Xu, Tony Xiao Han, Yonina C. Eldar, Stefano Buzzi
 • arXiv
 • 2021-08-16
 • Instance Segmentation in 3D Scenes using Semantic Superpoint Tree Networks
 • Zhihao Liang, Zhihao Li, Songcen Xu, Mingkui Tan, Kui Jia
 • arXiv
 • 2021-08-17
 • Successful New-entry Prediction for Multi-Party Online Conversations via Latent Topics and Discourse Modeling
 • Lingzhi Wang, Jing Li, Xingshan Zeng, Kam-Fai Wong
 • arXiv
 • 2021-08-18
 • DRVI: Dual Refinement for Video Interpolation
 • Xuanyi Wu, Zhenkun Zhou, Anup Basu
 • IEEE Access
 • 2021-08-13
 • Distributed Expectation Propagation Detection for Cell-Free Massive MIMO
 • Hengtao He, Hanqing Wang, Xianghao Yu, Jun Zhang, S.H. Song, Khaled B. Letaief
 • arXiv
 • 2021-08-17
 • 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 ... 70
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard