Year
Month
(Peer-Reviewed) Division of labour: different tasks for PRC1 and PRC2 in preimplantation embryos
Jun Xiong 熊俊 ¹, Bing Zhu 朱冰 ¹ ²
¹ National Laboratory of Biomacromolecules, CAS Center for Excellence in Biomacromolecules, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China 中国科学院 生物物理研究所 中科院生物大分子科教融合卓越中心 生物大分子国家重点实验室
² College of Life Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 中国科学院大学 生命科学学院
Science Bulletin, 2021-08-11
Division of labour: different tasks for PRC1 and PRC2 in preimplantation embryos_1
 • Multi-wavelength nanowire micro-LEDs for future high speed optical communication
 • Ayush Pandey, Zetian Mi
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-03-20
 • Luminescence regulation of Sb3+ in 0D hybrid metal halides by hydrogen bond network for optical anti-counterfeiting
 • Dehai Liang, Saif M. H. Qaid, Xin Yang, Shuangyi Zhao, Binbin Luo, Wensi Cai, Qingkai Qian, Zhigang Zang
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-03-20
 • Breaking the optical efficiency limit of virtual reality with a nonreciprocal polarization rotator
 • Yuqiang Ding, Zhenyi Luo, Garimagai Borjigin, Shin-Tson Wu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-03-20
 • Ultrahigh performance passive radiative cooling by hybrid polar dielectric metasurface thermal emitters
 • Yinan Zhang, Yinggang Chen, Tong Wang, Qian Zhu, Min Gu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-03-12
 • Simultaneously realizing thermal and electromagnetic cloaking by multi-physical null medium
 • Yichao Liu, Xiaomin Ma, Kun Chao, Fei Sun, Zihao Chen, Jinyuan Shan, Hanchuan Chen, Gang Zhao, Shaojie Chen
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-02-29
 • Generation of lossy mode resonances (LMR) using perovskite nanofilms
 • Dayron Armas, Ignacio R. Matias, M. Carmen Lopez-Gonzalez, Carlos Ruiz Zamarreño, Pablo Zubiate, Ignacio del Villar, Beatriz Romero
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Acousto-optic scanning multi-photon lithography with high printing rate
 • Minghui Hong
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Tailoring electron vortex beams with customizable intensity patterns by electron diffraction holography
 • Pengcheng Huo, Ruixuan Yu, Mingze Liu, Hui Zhang, Yan-qing Lu, Ting Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Miniature tunable Airy beam optical meta-device
 • Jing Cheng Zhang, Mu Ku Chen, Yubin Fan, Qinmiao Chen, Shufan Chen, Jin Yao, Xiaoyuan Liu, Shumin Xiao, Din Ping Tsai
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-02-26
 • Data-driven polarimetric imaging: a review
 • Kui Yang, Fei Liu, Shiyang Liang, Meng Xiang, Pingli Han, Jinpeng Liu, Xue Dong, Yi Wei, Bingjian Wang, Koichi Shimizu, Xiaopeng Shao
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-02-24
 • Towards the performance limit of catenary meta-optics via field-driven optimization
 • Siran Chen, Yingli Ha, Fei Zhang, Mingbo Pu, Hanlin Bao, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Yue Shen, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-31
 • Broadband high-efficiency dielectric metalenses based on quasi-continuous nanostrips
 • Xiaohu Zhang, Qinmiao Chen, Dongliang Tang, Kaifeng Liu, Haimo Zhang, Lintong Shi, Mengyao He, Yongcai Guo, Shumin Xiao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-31 • Metagenomic evidence for the coexistence of SARS and H1N1 in patients from 2007-2012 flu seasons                                Holocene dust storm variations over northern china: transition from a natural forcing to an anthropogenic forcing
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard