Year
Month
(Peer-Reviewed) The cornerstone of fiber-optic distributed vibration/acoustic sensing: Ф-OTDR
Yunjiang Rao 饶云江
School of Information and Communication Engineering, University of Electronic Science and Technology of China
电子科技大学 信息与通信工程学院
Opto-Electronic Advances, 2023-07-20
Abstract

Fiber-optic distributed vibration/acoustic sensing (DVS/DAS) technology achieves breakthrough performance and explores broad cornerstone industrial applications.
The cornerstone of fiber-optic distributed vibration/acoustic sensing: Ф-OTDR_1
The cornerstone of fiber-optic distributed vibration/acoustic sensing: Ф-OTDR_2
The cornerstone of fiber-optic distributed vibration/acoustic sensing: Ф-OTDR_3
 • Robust measurement of orbital angular momentum of a partially coherent vortex beam under amplitude and phase perturbations
 • Zhao Zhang, Gaoyuan Li, Yonglei Liu, Haiyun Wang, Bernhard J. Hoenders, Chunhao Liang, Yangjian Cai, Jun Zeng
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-31
 • Deblurring, artifact-free optical coherence tomography with deconvolution-random phase modulation
 • Xin Ge, Si Chen, Kan Lin, Guangming Ni, En Bo, Lulu Wang, Linbo Liu
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-31
 • Dynamic interactive bitwise meta-holography with ultra-high computational and display frame rates
 • Yuncheng Liu, Ke Xu, Xuhao Fan, Xinger Wang, Xuan Yu, Wei Xiong, Hui Gao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Multi-dimensional multiplexing optical secret sharing framework with cascaded liquid crystal holograms
 • Keyao Li, Yiming Wang, Dapu Pi, Baoli Li, Haitao Luan, Xinyuan Fang, Peng Chen, Yanqing Lu, Min Gu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Physics-informed deep learning for fringe pattern analysis
 • Wei Yin, Yuxuan Che, Xinsheng Li, Mingyu Li, Yan Hu, Shijie Feng, Edmund Y. Lam, Qian Chen, Chao Zuo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Advancing computer-generated holographic display thanks to diffraction model-driven deep nets
 • Vittorio Bianco, Pietro Ferraro
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-16
 • Inverse design for material anisotropy and its application for a compact X-cut TFLN on-chip wavelength demultiplexer
 • Jiangbo Lyu, Tao Zhu, Yan Zhou, Zhenmin Chen, Yazhi Pi, Zhengtong Liu, Xiaochuan Xu, Ke Xu, Xu Ma, Lei Wang, Zizheng Cao, Shaohua Yu
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-09
 • Improved spatiotemporal resolution of anti-scattering super-resolution label-free microscopy via synthetic wave 3D metalens imaging
 • Yuting Xiao, Lianwei Chen, Mingbo Pu, Mingfeng Xu, Qi Zhang, Yinghui Guo, Tianqu Chen, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-05
 • Wide-spectrum optical synthetic aperture imaging via spatial intensity interferometry
 • Chunyan Chu, Zhentao Liu, Mingliang Chen, Xuehui Shao, Guohai Situ, Yuejin Zhao, Shensheng Han
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-3-10
 • Flat soliton microcomb source
 • Xinyu Wang, Xuke Qiu, Mulong Liu, Feng Liu, Mengmeng Li, Linpei Xue, Bohan Chen, Mingran Zhang, Peng Xie
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-29
 • Smart palm-size optofluidic hematology analyzer for automated imaging-based leukocyte concentration detection
 • Deer Su, Xiangyu Li, Weida Gao, Qiuhua Wei, Haoyu Li, Changliang Guo, Weisong Zhao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-28 • All-optical controlled-NOT logic gate achieving directional asymmetric transmission based on metasurface doublet                                Laser direct writing of Ga₂O₃/liquid metal-based flexible humidity sensors
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard