Year
Month
(Peer-Reviewed) Advancing nonlinear nanophotonics: harnessing membrane metasurfaces for third-harmonic generation and imaging
Mingbo Pu 蒲明博 ¹ ² ³ ⁴, Xiangang Luo 罗先刚 ¹ ² ³ ⁴
¹ State Key Laboratory of Optical Technologies on Nano-Fabrication and Micro-Engineering, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610209, China
中国 成都 中国科学院光电技术研究所 微细加工光学技术国家重点实验室
² Key Laboratory of Optical Field Manipulation Science and Technology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610209, China
中国 成都 中国科学院 光场调控科学技术全国重点实验室
³ Research Center on Vector Optical Fields, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610209, China
中国 成都 中国科学院光电技术研究所 矢量光场研究中心
⁴ School of Optoelectronics, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
中国 北京 中国科学院大学光电学院
Opto-Electronic Advances, 2023-08-31
Abstract

Dielectric metasurfaces are crucial for enhancing optical nonlinear generation, particularly membrane metasurfaces with multipolar resonances and compact size. Investigating silicon dimer-hole membrane metasurfaces, Rahmani, and Xu show how bound states in the continuum (BICs) can be formed and transformed into quasi-BICs by adjusting hole gaps. This innovation enables efficient conversion of infrared images to visible range, promising applications in nonlinear photonics and near-infrared imaging technologies.
Advancing nonlinear nanophotonics: harnessing membrane metasurfaces for third-harmonic generation and imaging_1
Advancing nonlinear nanophotonics: harnessing membrane metasurfaces for third-harmonic generation and imaging_2
Advancing nonlinear nanophotonics: harnessing membrane metasurfaces for third-harmonic generation and imaging_3
 • All-optical object identification and three-dimensional reconstruction based on optical computing metasurface
 • Dingyu Xu, Wenhao Xu, Qiang Yang, Wenshuai Zhang, Shuangchun Wen, Hailu Luo,
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-12-12
 • Applications of lasers: A promising route toward low-cost fabrication of high-efficiency full-color micro-LED displays
 • Shouqiang Lai, Shibiao Liu, Zilu Li, Zhening Zhang, Zhong Chen, Rong Zhang, Hao-Chung Kuo, Tingzhu Wu
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-06
 • Light-stimulated adaptive artificial synapse based on nanocrystalline metal-oxide film
 • Igor S. Balashov, Alexander A. Chezhegov, Artem S. Chizhov, Andrey A. Grunin, Konstantin V. Anokhin, Andrey A. Fedyanin
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-06
 • Integrated photonic convolution acceleration core for wearable devices
 • Baiheng Zhao, Junwei Cheng, Bo Wu, Dingshan Gao, Hailong Zhou, Jianji Dong
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-28
 • Optical trapping of optical nanoparticles: Fundamentals and applications
 • Fengchan Zhang, Pablo Camarero, Patricia Haro-González, Lucía Labrador-Páez, Daniel Jaque
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-15
 • Pattern recognition in multi-synaptic photonic spiking neural networks based on a DFB-SA chip
 • Yanan Han, Shuiying Xiang, Ziwei Song, Shuang Gao, Xingxing Guo, Yahui Zhang, Yuechun Shi, Xiangfei Chen, Yue Hao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-15
 • Ferroelectrically modulate the Fermi level of graphene oxide to enhance SERS response
 • Mingrui Shao, Chang Ji, Jibing Tan, Baoqiang Du, Xiaofei Zhao, Jing Yu, Baoyuan Man, Kaichen Xu, Chao Zhang, Zhen Li
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Photonic integrated neuro-synaptic core for convolutional spiking neural network
 • Shuiying Xiang, Yuechun Shi, Yahui Zhang, Xingxing Guo, Ling Zheng, Yanan Han, Yuna Zhang, Ziwei Song, Dianzhuang Zheng, Tao Zhang, Hailing Wang, Xiaojun Zhu, Xiangfei Chen, Min Qiu, Yichen Shen, Wanhua Zheng, Yue Hao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Paper-based WS₂ photodetectors fabricated by all-dry techniques
 • Francesco Pieri, Gianluca Fiori
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Spatiotemporal hemodynamic monitoring via configurable skin-like microfiber Bragg grating group
 • Hengtian Zhu, Junxian Luo, Qing Dai, Shugeng Zhu, Huan Yang, Kanghu Zhou, Liuwei Zhan, Biao Xu, Ye Chen, Yanqing Lu, Fei Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Physics-data-driven intelligent optimization for large-aperture metalenses
 • Yingli Ha, Yu Luo, Mingbo Pu, Fei Zhang, Qiong He, Jinjin Jin, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Xiaogang Li, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Metasurfaces for near-eye display applications
 • Yan Li, Xiaojin Huang, Shuxin Liu, Haowen Liang, Yuye Ling1, Yikai Su
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-10-31 • Planar peristrophic multiplexing metasurfaces                                Direct field-to-pattern monolithic design of holographic metasurface via residual encoder-decoder convolutional neural network
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard