Year
Month
(Peer-Reviewed) Chiral detection of biomolecules based on reinforcement learning
Yuxiang Chen 陈宇翔 ¹, Fengyu Zhang 张凤宇 ² ⁴, Zhibo Dang 党郅博 ¹, Xiao He 何霄 ¹, Chunxiong Luo 罗春雄 ² ⁴, Zhengchang Liu 刘正昌 ³, Pu Peng 彭璞 ¹, Yuchen Dai 戴宇琛 ³, Yijing Huang 黄逸婧 ¹, Yu Li 李瑜 ³, Zheyu Fang 方哲宇 ¹ ³
¹ School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
中国 北京 北京大学物理学院
² The State Key Laboratory for Artificial Microstructures and Mesoscopic Physics, School of Physics & Center for Quantitative Biology, Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, Peking University, Beijing 100871, China
中国 北京 北京大学 前沿交叉学科研究院 定量生物学中心 物理学院 人工微结构和介观物理国家重点实验室
³ Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, Peking University, Beijing 100871, China
中国 北京 北京大学 前沿交叉学科研究院
⁴ Wenzhou Institute, University of Chinese Academy of Sciences, Wenzhou 325001, China
中国 温州 中国科学院大学温州研究院
Opto-Electronic Science, 2023-02-09
Abstract

Chirality plays an important role in biological processes, and enantiomers often possess similar physical properties and different physiologic functions. In recent years, chiral detection of enantiomers become a popular topic.

Plasmonic metasurfaces enhance weak inherent chiral effects of biomolecules, so they are used in chiral detection. Artificial intelligence algorithm makes a lot of contribution to many aspects of nanophotonics. Here, we propose a nanostructure design method based on reinforcement learning and devise chiral nanostructures to distinguish enantiomers.

The algorithm finds out the metallic nanostructures with a sharp peak in circular dichroism spectra and emphasizes the frequency shifts caused by nearfield interaction of nanostructures and biomolecules. Our work inspires universal and efficient machine-learning methods for nanophotonic design.
Chiral detection of biomolecules based on reinforcement learning_1
Chiral detection of biomolecules based on reinforcement learning_2
Chiral detection of biomolecules based on reinforcement learning_3
 • Towards integrated mode-division demultiplexing spectrometer by deep learning
 • Ze-huan Zheng, Sheng-ke Zhu, Ying Chen, Huanyang Chen, Jin-hui Chen
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-11-01
 • Discovery of novel aspartate derivatives as highly potent and selective FXIa inhibitors
 • Ling Zhang, Wei Chen, Ningning Yao, Shuzeng Hou, Zhiwei Meng, Yi Kong, Chenzhong Liao, Zhouling Xie
 • Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences
 • 2022-10-31
 • Switching of K-Q intervalley trions fine structure and their dynamics in n-doped monolayer WS₂
 • Jiajie Pei, Xue Liu, Andrés Granados del Águila, Di Bao, Sheng Liu, Mohamed-Raouf AMARA, Weijie Zhao, Feng Zhang, Congya You, Yongzhe Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Han Zhang, Qihua Xiong
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-10-28
 • Low-loss chip-scale programmable silicon photonic processor
 • Yiwei Xie, Shihan Hong, Hao Yan, Changping Zhang, Long Zhang, Leimeng Zhuang, Daoxin Dai
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-10-28
 • Large-scale and high-quality III-nitride membranes through microcavity-assisted crack propagation by engineering tensile-stressed Ni layers
 • Jung-Hong Min, Kwangjae Lee, Tae-Hoon Chung, Jung-Wook Min, Kuang-Hui L1, Chun Hong Kang, Hoe-Min Kwak, Tae-Hyeon Kim, Youyou Yuan, Kyoung-Kook Kim, Dong-Seon Lee, Tien Khee Ng, Boon S. Ooi
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-10-28
 • Metasurface-based nanoprinting: principle, design and advances
 • Rao Fu, Kuixian Chen, Zile Li, Shaohua Yu, Guoxing Zheng
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-10-28
 • Table-top optical parametric chirped pulse amplifiers: past and present
 • Audrius Dubietis, Aidas Matijošius
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-09-30
 • ZnO nanowires based degradable high-performance photodetectors for eco-friendly green electronics
 • Bhavani Prasad Yalagala, Abhishek Singh Dahiya, Ravinder Dahiya
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-09-30
 • Crosstalk-free achromatic full Stokes imaging polarimetry metasurface enabled by polarization-dependent phase optimization
 • Yaxin Zhang, Mingbo Pu, Jinjin Jin1, Xinjian Lu, Yinghui Guo, Jixiang Cai, Fei Zhang, Yingli Ha, Qiong He, Mingfeng Xu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-09-30
 • All-optical logic gate computing for high-speed parallel information processing
 • Shuming Jiao, Junwei Liu, Liwen Zhang, Feihong Yu, Guomeng Zuo, Jingming Zhang, Fang Zhao, Weihao Lin, Liyang Shao
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-09-07
 • 100 Hertz frame-rate switching three-dimensional orbital angular momentum multiplexing holography via cross convolution
 • Weijia Meng, Yilin Hua, Ke Cheng, Baoli Li, Tingting Liu, Qinyu Chen, Haitao Luan, Min Gu, Xinyuan Fang
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-09-07
 • Ultra-high spectral purity laser derived from weak external distributed perturbation
 • Laiyang Dang, Ligang Huang, Leilei Shi, Fuhui Li, Guolu Yin, Lei Gao, Tianyi Lan, Yujia Li, Lidan Jiang, Tao Zhu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-08-31 • Periodic transparent nanowires in ITO film fabricated via femtosecond laser direct writing                                Comparative analysis of NovaSeq 6000 and MGISEQ 2000 single-cell RNA sequencing data
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard