Year
Month
(Peer-Reviewed) Highly sensitive and miniature microfiber-based ultrasound sensor for photoacoustic tomography
Liuyang Yang 杨留洋 ¹, Yanpeng Li 李岩鹏 ¹, Fang Fang 方芳 ¹, Liangye Li 李良晔 ¹, Zhijun Yan 闫志君 ¹, Lin Zhang 张琳 ², Qizhen Sun 孙琪真 ¹
¹ School of Optical and Electronic Information & National Engineering Laboratory for Next Generation Internet Access System (NGIA) & Wuhan National Laboratory for Optoelectronics (WNLO), Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China
中国 武汉 华中科技大学光学与电子信息学院 下一代互联网接入系统国家工程研究中心 武汉光电国家实验室
² Aston Institute of Photonic Technologies, Aston University, Birmingham B4 7ET, UK
Opto-Electronic Advances, 2022-04-13
Abstract

A microfiber with large evanescent field encapsulated in PDMS is proposed and demonstrated for ultrasound sensing. The compact size and large evanescent field of microfiber provide an excellent platform for the interaction between optical signal and ultrasound wave, exhibiting a high sensitivity of 3.5 mV/kPa, which is approximately 10 times higher than the single-mode fiber sensor. Meanwhile, a phase feedback stabilization module is introduced into the coherent demodulation system for long-term stable measurement.

In addition, a photoacoustic tomography experiment with the microfiber ultrasound sensor is implemented to verify the excellent performance on imaging, with the depth of 12 mm, the highest lateral resolution of 65 μm and axial resolution of 250 μm, respectively. The highly sensitive microfiber ultrasound sensor provides a competitive alternative for various applications, such as industrial non-destructive testing, biomedical ultrasound and photoacoustic imaging.
Highly sensitive and miniature microfiber-based ultrasound sensor for photoacoustic tomography_1
Highly sensitive and miniature microfiber-based ultrasound sensor for photoacoustic tomography_2
Highly sensitive and miniature microfiber-based ultrasound sensor for photoacoustic tomography_3
 • All-optical object identification and three-dimensional reconstruction based on optical computing metasurface
 • Dingyu Xu, Wenhao Xu, Qiang Yang, Wenshuai Zhang, Shuangchun Wen, Hailu Luo,
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-12-12
 • Applications of lasers: A promising route toward low-cost fabrication of high-efficiency full-color micro-LED displays
 • Shouqiang Lai, Shibiao Liu, Zilu Li, Zhening Zhang, Zhong Chen, Rong Zhang, Hao-Chung Kuo, Tingzhu Wu
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-06
 • Light-stimulated adaptive artificial synapse based on nanocrystalline metal-oxide film
 • Igor S. Balashov, Alexander A. Chezhegov, Artem S. Chizhov, Andrey A. Grunin, Konstantin V. Anokhin, Andrey A. Fedyanin
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-06
 • Integrated photonic convolution acceleration core for wearable devices
 • Baiheng Zhao, Junwei Cheng, Bo Wu, Dingshan Gao, Hailong Zhou, Jianji Dong
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-28
 • Optical trapping of optical nanoparticles: Fundamentals and applications
 • Fengchan Zhang, Pablo Camarero, Patricia Haro-González, Lucía Labrador-Páez, Daniel Jaque
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-15
 • Pattern recognition in multi-synaptic photonic spiking neural networks based on a DFB-SA chip
 • Yanan Han, Shuiying Xiang, Ziwei Song, Shuang Gao, Xingxing Guo, Yahui Zhang, Yuechun Shi, Xiangfei Chen, Yue Hao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-15
 • Ferroelectrically modulate the Fermi level of graphene oxide to enhance SERS response
 • Mingrui Shao, Chang Ji, Jibing Tan, Baoqiang Du, Xiaofei Zhao, Jing Yu, Baoyuan Man, Kaichen Xu, Chao Zhang, Zhen Li
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Photonic integrated neuro-synaptic core for convolutional spiking neural network
 • Shuiying Xiang, Yuechun Shi, Yahui Zhang, Xingxing Guo, Ling Zheng, Yanan Han, Yuna Zhang, Ziwei Song, Dianzhuang Zheng, Tao Zhang, Hailing Wang, Xiaojun Zhu, Xiangfei Chen, Min Qiu, Yichen Shen, Wanhua Zheng, Yue Hao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Paper-based WS₂ photodetectors fabricated by all-dry techniques
 • Francesco Pieri, Gianluca Fiori
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Spatiotemporal hemodynamic monitoring via configurable skin-like microfiber Bragg grating group
 • Hengtian Zhu, Junxian Luo, Qing Dai, Shugeng Zhu, Huan Yang, Kanghu Zhou, Liuwei Zhan, Biao Xu, Ye Chen, Yanqing Lu, Fei Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Physics-data-driven intelligent optimization for large-aperture metalenses
 • Yingli Ha, Yu Luo, Mingbo Pu, Fei Zhang, Qiong He, Jinjin Jin, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Xiaogang Li, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Metasurfaces for near-eye display applications
 • Yan Li, Xiaojin Huang, Shuxin Liu, Haowen Liang, Yuye Ling1, Yikai Su
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-10-31 • Incorporation of a histone mutant with H3K56 site substitution perturbs the replication machinery in mouse embryonic stem cells                                A small microring array that performs large complex-valued matrix-vector multiplication
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard