Year
Month
(Peer-Reviewed) Research status and prospect of wind-vehicle-bridge coupling vibration system
Wanshui Han 韩万水 ¹, Xiaodong Liu 刘晓东 ¹, Xuelian Guo ¹, Shizhi Chen 陈适之 ², Gan Yang 杨干 ¹, Huanju Liu 刘焕举 ³
¹ School of Highway, Chang'an University, Xi'an 710064, China
中国 西安 长安大学公路学院
² Department of Civil and Environment Engineering, University of California, Los Angeles, CA 90015, USA
³ School of Civil Engineering, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China
中国 邯郸 河北工程大学土木工程学院
Abstract

To promote and develop the theoretical basis and application of the wind-vehicle-bridge coupling vibration system, the corresponding research status and prospects are reviewed and discussed from five aspects, i.e., the analytical framework, the aerodynamic interference, the evaluation criteria, the design loads of long-span bridge and the double-deck railcum- road bridge. The refining process of analysis system is reviewed from the aspects of simulation wind load, vehicle load and bridge structure, and the corresponding coupling relationship.

For aerodynamic interference, the development process is summarized from the simulative precision of the elements (wind, vehicle and bridge), the load cases and the object of interference. For evaluation criteria, the corresponding development course is summarized from the certain evaluation method to uncertain one. For long-span bridge design load, the wind and vehicle loads are reviewed and summarized from current multinational codes and theoretical research. For double-deck rail-cum-road bridge, the mechanism of multi-element coupling relationship and corresponding aerodynamic interference are both reviewed.

By comprehensive review and summary, the analytical framework is in the process from simplification to refinement. The simulation and consideration of the objects of structural interference gradually become complex. The corresponding simulation theory, wind tunnel scale, test equipment and technology are the key factors to limit its development. For systematic evaluation of vehicle and bridge, the structural and systemic security are the basis of the evaluation, and the auxiliary components and functional evaluation need to be paid more attention. The evaluation criterion will be developed from certain method to reliability assessment.

For design load of long-span bridge, the vehicle load is gradually transferred from the simple application of the design load of small-medium span bridge into a complex model considering the load characteristics. For double-deck rail-cum-road bridge, the basic theory and experimental study on coupling mechanism and aerodynamic interference need to be developed.
Research status and prospect of wind-vehicle-bridge coupling vibration system_1
Research status and prospect of wind-vehicle-bridge coupling vibration system_2
Research status and prospect of wind-vehicle-bridge coupling vibration system_3
Research status and prospect of wind-vehicle-bridge coupling vibration system_4
 • All-optical object identification and three-dimensional reconstruction based on optical computing metasurface
 • Dingyu Xu, Wenhao Xu, Qiang Yang, Wenshuai Zhang, Shuangchun Wen, Hailu Luo,
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-12-12
 • Applications of lasers: A promising route toward low-cost fabrication of high-efficiency full-color micro-LED displays
 • Shouqiang Lai, Shibiao Liu, Zilu Li, Zhening Zhang, Zhong Chen, Rong Zhang, Hao-Chung Kuo, Tingzhu Wu
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-06
 • Light-stimulated adaptive artificial synapse based on nanocrystalline metal-oxide film
 • Igor S. Balashov, Alexander A. Chezhegov, Artem S. Chizhov, Andrey A. Grunin, Konstantin V. Anokhin, Andrey A. Fedyanin
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-06
 • Integrated photonic convolution acceleration core for wearable devices
 • Baiheng Zhao, Junwei Cheng, Bo Wu, Dingshan Gao, Hailong Zhou, Jianji Dong
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-28
 • Optical trapping of optical nanoparticles: Fundamentals and applications
 • Fengchan Zhang, Pablo Camarero, Patricia Haro-González, Lucía Labrador-Páez, Daniel Jaque
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-15
 • Pattern recognition in multi-synaptic photonic spiking neural networks based on a DFB-SA chip
 • Yanan Han, Shuiying Xiang, Ziwei Song, Shuang Gao, Xingxing Guo, Yahui Zhang, Yuechun Shi, Xiangfei Chen, Yue Hao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-15
 • Ferroelectrically modulate the Fermi level of graphene oxide to enhance SERS response
 • Mingrui Shao, Chang Ji, Jibing Tan, Baoqiang Du, Xiaofei Zhao, Jing Yu, Baoyuan Man, Kaichen Xu, Chao Zhang, Zhen Li
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Photonic integrated neuro-synaptic core for convolutional spiking neural network
 • Shuiying Xiang, Yuechun Shi, Yahui Zhang, Xingxing Guo, Ling Zheng, Yanan Han, Yuna Zhang, Ziwei Song, Dianzhuang Zheng, Tao Zhang, Hailing Wang, Xiaojun Zhu, Xiangfei Chen, Min Qiu, Yichen Shen, Wanhua Zheng, Yue Hao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Paper-based WS₂ photodetectors fabricated by all-dry techniques
 • Francesco Pieri, Gianluca Fiori
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Spatiotemporal hemodynamic monitoring via configurable skin-like microfiber Bragg grating group
 • Hengtian Zhu, Junxian Luo, Qing Dai, Shugeng Zhu, Huan Yang, Kanghu Zhou, Liuwei Zhan, Biao Xu, Ye Chen, Yanqing Lu, Fei Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Physics-data-driven intelligent optimization for large-aperture metalenses
 • Yingli Ha, Yu Luo, Mingbo Pu, Fei Zhang, Qiong He, Jinjin Jin, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Xiaogang Li, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Metasurfaces for near-eye display applications
 • Yan Li, Xiaojin Huang, Shuxin Liu, Haowen Liang, Yuye Ling1, Yikai Su
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-10-31 • All-dielectric χ⁽²⁾ metasurfaces: recent progress                                Dual bound states in the continuum enhanced second harmonic generation with transition metal dichalcogenides monolayer
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard