Year
Month
(Peer-Reviewed) A new finding on the prevalence of rapid water warming during lake ice melting on the Tibetan Plateau
Lazhu 拉珠 ¹, Kun Yang 阳坤 ² ³, Juzhi Hou 侯居峙 ¹ ³, Junbo Wang 王君波 ¹ ³, Yanbin Lei 类延斌 ¹ ³, Liping Zhu 朱立平 ¹ ³, Yingying Chen 陈莹莹 ¹ ³, Mingda Wang 王明达 ⁴, Xiaogang He 何小刚 ⁵
¹ Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China 中国科学院 青藏高原研究所
² Ministry of Education Key Laboratory for Earth System Modeling, Department of Earth System Science, Tsinghua University, Beijing 100084, China 清华大学 地球系统科学系 地球系统数值模拟教育部重点实验室
³ Center for Excellence in Tibetan Plateau Earth Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China 中国科学院 青藏高原地球科学卓越创新中心
⁴ School of Geography, Liaoning Normal University, Dalian 116029, China 辽宁师范大学 地理科学学院
⁵ Department of Civil and Environmental Engineering, National University of Singapore, Singapore 117576, Singapore
Science Bulletin, 2021-07-21
A new finding on the prevalence of rapid water warming during lake ice melting on the Tibetan Plateau_1
 • Periodic transparent nanowires in ITO film fabricated via femtosecond laser direct writing
 • Qilin Jiang, Long Chen, Jukun Liu, Yuchan Zhang, Shian Zhang, Donghai Feng, Tianqing Jia, Peng Zhou, Qian Wang, Zhenrong Sun, Hongxing Xu
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-02-09
 • Chiral detection of biomolecules based on reinforcement learning
 • Yuxiang Chen, Fengyu Zhang, Zhibo Dang, Xiao He, Chunxiong Luo, Zhengchang Liu, Pu Peng, Yuchen Dai, Yijing Huang, Yu Li, Zheyu Fang
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-02-09
 • High-speed visible light communication based on micro-LED: A technology with wide applications in next generation communication
 • Tingwei Lu, Xiangshu Lin, Wenan Guo, Chang-Ching Tu, Shibiao Liu, Chun-Jung Lin, Zhong Chen, Hao-Chung Kuo, Tingzhu Wu
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-12-29
 • Directional high-efficiency nanowire LEDs with reduced angular color shift for AR and VR displays
 • Yizhou Qian, Zhiyong Yang, Yu-Hsin Huang, Kuan-Heng Lin, Shin-Tson Wu
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-12-29
 • Comparative analysis of NovaSeq 6000 and MGISEQ 2000 single-cell RNA sequencing data
 • Weiran Chen, Md Wahiduzzaman, Quan Li, Yixue Li, Guangyong Zheng, Tao Huang
 • Quantitative Biology
 • 2022-12-15
 • Integrated liver proteomics and metabolomics identify metabolic pathways affected by pantothenic acid deficiency in Pekin ducks
 • Jing Tang, Yongbao Wu, Bo Zhang, Suyun Liang, Zhanbao Guo, Jian Hu, Zhengkui Zhou, Ming Xie, Shuisheng Hou
 • Animal Nutrition
 • 2022-12-11
 • Solvent-free fabrication of broadband WS₂ photodetectors on paper
 • Wenliang Zhang, Onur Çakıroğlu, Abdullah Al-Enizi, Ayman Nafady, Xuetao Gan, Xiaohua Ma, Sruthi Kuriakose, Yong Xie, Andres Castellanos-Gomez
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-12-09
 • Janus aramid nanofiber aerogel incorporating plasmonic nanoparticles for high-efficiency interfacial solar steam generation
 • Hui Zhang, Lei Feng, Fengyue Wang, Mingze Liu, Yingying Zhang, Jia Zhu, Yanqing Lu, Ting Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-11-23
 • Photo-processing of perovskites: current research status and challenges
 • Dezhi Tan, Ke Sun, Zengling Li, Beibei Xu, Jianrong Qiu
 • Opto-Electronic Science
 • 2022-11-23
 • Influence of N-doping on dielectric properties of carbon-coated copper nanocomposites in the microwave and terahertz ranges
 • Feirong Huang, Shuting Fan, Yuqi Tian, Xinghao Qu, Xiyang Li, Maofan Qin, Javid Muhammad, Xuefeng Zhang, Zhidong Zhang, Xinglong Dong
 • Journal of Materiomics
 • 2022-11-06
 • Broadband all-fiber optical phase modulator based on photo-thermal effect in a gas-filled hollow-core fiber
 • Shoulin Jiang, Feifan Chen, Yan Zhao, Shoufei Gao, Yingying Wang, Hoi Lut Ho, Wei Jin
 • Opto-Electronic Advances
 • 2022-11-04 • Universal Adversarial Examples and Perturbations for Quantum Classifiers                                Projection of climate extremes in China, an incremental exercise from CMIP5 to CMIP6
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard