Year
Month
(Peer-Reviewed) A new finding on the prevalence of rapid water warming during lake ice melting on the Tibetan Plateau
Lazhu 拉珠 ¹, Kun Yang 阳坤 ² ³, Juzhi Hou 侯居峙 ¹ ³, Junbo Wang 王君波 ¹ ³, Yanbin Lei 类延斌 ¹ ³, Liping Zhu 朱立平 ¹ ³, Yingying Chen 陈莹莹 ¹ ³, Mingda Wang 王明达 ⁴, Xiaogang He 何小刚 ⁵
¹ Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China 中国科学院 青藏高原研究所
² Ministry of Education Key Laboratory for Earth System Modeling, Department of Earth System Science, Tsinghua University, Beijing 100084, China 清华大学 地球系统科学系 地球系统数值模拟教育部重点实验室
³ Center for Excellence in Tibetan Plateau Earth Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China 中国科学院 青藏高原地球科学卓越创新中心
⁴ School of Geography, Liaoning Normal University, Dalian 116029, China 辽宁师范大学 地理科学学院
⁵ Department of Civil and Environmental Engineering, National University of Singapore, Singapore 117576, Singapore
Science Bulletin, 2021-07-21
A new finding on the prevalence of rapid water warming during lake ice melting on the Tibetan Plateau_1
 • All-optical object identification and three-dimensional reconstruction based on optical computing metasurface
 • Dingyu Xu, Wenhao Xu, Qiang Yang, Wenshuai Zhang, Shuangchun Wen, Hailu Luo,
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-12-12
 • Applications of lasers: A promising route toward low-cost fabrication of high-efficiency full-color micro-LED displays
 • Shouqiang Lai, Shibiao Liu, Zilu Li, Zhening Zhang, Zhong Chen, Rong Zhang, Hao-Chung Kuo, Tingzhu Wu
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-06
 • Light-stimulated adaptive artificial synapse based on nanocrystalline metal-oxide film
 • Igor S. Balashov, Alexander A. Chezhegov, Artem S. Chizhov, Andrey A. Grunin, Konstantin V. Anokhin, Andrey A. Fedyanin
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-06
 • Integrated photonic convolution acceleration core for wearable devices
 • Baiheng Zhao, Junwei Cheng, Bo Wu, Dingshan Gao, Hailong Zhou, Jianji Dong
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-28
 • Optical trapping of optical nanoparticles: Fundamentals and applications
 • Fengchan Zhang, Pablo Camarero, Patricia Haro-González, Lucía Labrador-Páez, Daniel Jaque
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-15
 • Pattern recognition in multi-synaptic photonic spiking neural networks based on a DFB-SA chip
 • Yanan Han, Shuiying Xiang, Ziwei Song, Shuang Gao, Xingxing Guo, Yahui Zhang, Yuechun Shi, Xiangfei Chen, Yue Hao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-15
 • Ferroelectrically modulate the Fermi level of graphene oxide to enhance SERS response
 • Mingrui Shao, Chang Ji, Jibing Tan, Baoqiang Du, Xiaofei Zhao, Jing Yu, Baoyuan Man, Kaichen Xu, Chao Zhang, Zhen Li
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Photonic integrated neuro-synaptic core for convolutional spiking neural network
 • Shuiying Xiang, Yuechun Shi, Yahui Zhang, Xingxing Guo, Ling Zheng, Yanan Han, Yuna Zhang, Ziwei Song, Dianzhuang Zheng, Tao Zhang, Hailing Wang, Xiaojun Zhu, Xiangfei Chen, Min Qiu, Yichen Shen, Wanhua Zheng, Yue Hao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Paper-based WS₂ photodetectors fabricated by all-dry techniques
 • Francesco Pieri, Gianluca Fiori
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Spatiotemporal hemodynamic monitoring via configurable skin-like microfiber Bragg grating group
 • Hengtian Zhu, Junxian Luo, Qing Dai, Shugeng Zhu, Huan Yang, Kanghu Zhou, Liuwei Zhan, Biao Xu, Ye Chen, Yanqing Lu, Fei Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Physics-data-driven intelligent optimization for large-aperture metalenses
 • Yingli Ha, Yu Luo, Mingbo Pu, Fei Zhang, Qiong He, Jinjin Jin, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Xiaogang Li, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Metasurfaces for near-eye display applications
 • Yan Li, Xiaojin Huang, Shuxin Liu, Haowen Liang, Yuye Ling1, Yikai Su
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-10-31 • Universal Adversarial Examples and Perturbations for Quantum Classifiers                                Projection of climate extremes in China, an incremental exercise from CMIP5 to CMIP6
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard