Year
Month
(Peer-Reviewed) Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective
Zhendong Li 李振东
Key Laboratory of Theoretical and Computational Photochemistry, Ministry of Education, College of Chemistry, Beijing Normal University, Beijing 100875, China
中国 北京 北京师范大学化学学院 理论及计算光化学教育部重点实验室
Chinese Journal of Chemical Physics, 2021-09-14
Abstract

In (relativistic) electronic structure methods, the quaternion matrix eigenvalue problem and the linear response (Bethe-Salpeter) eigenvalue problem for excitation energies are two frequently encountered structured eigenvalue problems. While the former problem was thoroughly studied, the later problem in its most general form, namely, the complex case without assuming the positive definiteness of the electronic Hessian, is not fully understood.

In view of their very similar mathematical structures, we examined these two problems from a unified point of view. We showed that the identification of Lie group structures for their eigenvectors provides a framework to design diagonalization algorithms as well as numerical optimizations techniques on the corresponding manifolds.

By using the same reduction algorithm for the quaternion matrix eigenvalue problem, we provided a necessary and sufficient condition to characterize the different scenarios, where the eigenvalues of the original linear response eigenvalue problem are real, purely imaginary, or complex. The result can be viewed as a natural generalization of the well-known condition for the real matrix case.
Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective_1
Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective_2
Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective_3
 • Disordered Translocation is Hastening Local Extinction of the Chinese Giant Salamander
 • Guocheng SHU, Ping LIU, Tian ZHAO, Cheng LI, Yinmeng HOU, Chunlin ZHAO, Jie WANG, Xiaoxiao SHU, Jiang CHANG, Jianping JIANG, Feng XIE
 • Asian Herpetological Research
 • 2021-09-25
 • Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide
 • Tao Cai, Hongbing Sun, Jing Qiao, Leilei Zhu, Fan Zhang, Jie Zhang, Zijing Tang, Xinlei Wei, Jiangang Yang, Qianqian Yuan, Wangyin Wang, Xue Yang, Huanyu Chu, Qian Wang, Chun You, Hongwu Ma, Yuanxia Sun, Yin Li, Can Li, Huifeng Jiang, Qinhong Wang, Yanhe Ma
 • Science
 • 2021-09-24
 • Dating the First Case of COVID-19 Epidemic from a Probabilistic Perspective
 • Zhouwang Yang, Yunhe Hu, Zhiwei Ding, Tiande Guo
 • ChinaXiv
 • 2021-09-22
 • Scattered seeding of CAR T cells in solid tumors augments anticancer efficacy
 • Hongjun Li, Zejun Wang, Edikan Archibong, Qing Wu, Guojun Chen, Quanyin Hu, Tianyuan Ci, Zhaowei Chen, Jinqiang Wang, Di Wen, Hongwei Du, Jie Jiang, Jie Sun, Xingcai Zhang, Gianpietro Dotti, Zhen Gu
 • National Science Review
 • 2021-09-21
 • Intrinsically inert hyperbranched interlayer for enhanced stability of organic solar cells
 • Yawen Li, Tengfei Li, Jiayu Wang, Xiaowei Zhan, Yuze Lin
 • Science Bulletin
 • 2021-09-21
 • Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene
 • Hongyun Zhang, Changhua Bao, Michael Schüler, Shaohua Zhou, Qian Li, Laipeng Luo, Wei Yao, Zhong Wang, Thomas P Devereaux, Shuyun Zhou
 • National Science Review
 • 2021-09-16
 • Integrated 'all-in-one' strategy to stabilize zinc anodes for high-performance zinc-ion batteries
 • Canpeng Li, Xuesong Xie, Hui Liu, Pinji Wang, Canbin Deng, Bingan Lu, Jiang Zhou, Shuquan Liang
 • National Science Review
 • 2021-09-15
 • Literature review: non-intubated (tubeless) VATS for lung volume reduction surgery
 • Yi Zhang, Xin Jin
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • Non-intubated thoracic surgery: an Asian perspective
 • Shuben Li, Yunpeng Zhong, Zhuxing Chen, Jun Liu, Jianxing He, Alan D. L. Sihoe
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • A case of infectious endophthalmitis misdiagnosed as uveitis
 • Liu Xueying Zhong, Hongyi Shen, Wanwen Shao, Yongxin Zheng
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • A narrative review of glaucoma screening from fundus images
 • Xingxing Cao, Xu Sun, Shuai Yan, Yanwu Xu
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • Contrast-enhanced ultrasound as a valuable imaging modality for characterizing testicular lesions
 • Jie Yu, Xin-Hui Jiang, Lian-Fang Du, Min Bai, Zhao-Jun Li, Qiu-Sheng Shi, Qi Jiang, Fan Li
 • Asian Journal of Andrology
 • 2021-09-14 • Scientific Aspiration of the Chinese Space Station Program: an Interview with Ming Gao                                Transmission, viral kinetics and clinical characteristics of the emergent SARS-CoV-2 Delta VOC in Guangzhou, China
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard