Year
Month
(Peer-Reviewed) Hepatorenal syndrome in acute-on-chronic liver failure with acute kidney injury: more questions requiring discussion
Songtao Liu 刘松涛 ¹ ², Qinghua Meng 孟庆华 ², Yuan Xu 许媛 ³, Jianxin Zhou 周建新 ¹
¹ Department of Critical Care Medicine, Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, Beijing, P. R. China
中国 北京 首都医科大学附属北京天坛医院重症医学科
² Department of Severe Liver Disease, Beijing You’an Hospital, Capital Medical University, Beijing, P. R. China
中国 北京 首都医科大学附属北京佑安医院重症肝病科
³ Department of Critical Care Medicine, Beijing Tsinghua Chang Gung Hospital, Beijing, P. R. China
中国 北京 北京清华长庚医院重症医学科
Gastroenterology Report, 2021-09-25
Abstract

In cirrhosis with ascites, hepatorenal syndrome (HRS) is a specific prerenal dysfunction unresponsive to fluid volume expansion. Acute-on-chronic liver failure (ACLF) comprises a group of clinical syndromes with multiple organ failure and early high mortality. There are differences in the characterization of ACLF between the Eastern and Western medical communities. Patients with ACLF and acute kidney injury (AKI) have more structural injuries, contributing to confusion in diagnosing HRS-AKI.

In this review, we discuss progress in the pathogenesis, diagnosis, and management of HRS-AKI, especially in patients with ACLF. Controversy regarding HRS-AKI in ACLF and acute liver failure, hepatic carcinoma, shock, sepsis, and chronic kidney disease is also discussed. Research on the treatment of HRS-AKI with ACLF needs to be more actively pursued to improve disease prognosis.
Hepatorenal syndrome in acute-on-chronic liver failure with acute kidney injury: more questions requiring discussion_1
Hepatorenal syndrome in acute-on-chronic liver failure with acute kidney injury: more questions requiring discussion_2
Hepatorenal syndrome in acute-on-chronic liver failure with acute kidney injury: more questions requiring discussion_3
 • Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide
 • Tao Cai, Hongbing Sun, Jing Qiao, Leilei Zhu, Fan Zhang, Jie Zhang, Zijing Tang, Xinlei Wei, Jiangang Yang, Qianqian Yuan, Wangyin Wang, Xue Yang, Huanyu Chu, Qian Wang, Chun You, Hongwu Ma, Yuanxia Sun, Yin Li, Can Li, Huifeng Jiang, Qinhong Wang, Yanhe Ma
 • Science
 • 2021-09-24
 • Dating the First Case of COVID-19 Epidemic from a Probabilistic Perspective
 • Zhouwang Yang, Yunhe Hu, Zhiwei Ding, Tiande Guo
 • ChinaXiv
 • 2021-09-22
 • Scattered seeding of CAR T cells in solid tumors augments anticancer efficacy
 • Hongjun Li, Zejun Wang, Edikan Archibong, Qing Wu, Guojun Chen, Quanyin Hu, Tianyuan Ci, Zhaowei Chen, Jinqiang Wang, Di Wen, Hongwei Du, Jie Jiang, Jie Sun, Xingcai Zhang, Gianpietro Dotti, Zhen Gu
 • National Science Review
 • 2021-09-21
 • Intrinsically inert hyperbranched interlayer for enhanced stability of organic solar cells
 • Yawen Li, Tengfei Li, Jiayu Wang, Xiaowei Zhan, Yuze Lin
 • Science Bulletin
 • 2021-09-21
 • Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene
 • Hongyun Zhang, Changhua Bao, Michael Schüler, Shaohua Zhou, Qian Li, Laipeng Luo, Wei Yao, Zhong Wang, Thomas P Devereaux, Shuyun Zhou
 • National Science Review
 • 2021-09-16
 • Integrated 'all-in-one' strategy to stabilize zinc anodes for high-performance zinc-ion batteries
 • Canpeng Li, Xuesong Xie, Hui Liu, Pinji Wang, Canbin Deng, Bingan Lu, Jiang Zhou, Shuquan Liang
 • National Science Review
 • 2021-09-15
 • Literature review: non-intubated (tubeless) VATS for lung volume reduction surgery
 • Yi Zhang, Xin Jin
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • Non-intubated thoracic surgery: an Asian perspective
 • Shuben Li, Yunpeng Zhong, Zhuxing Chen, Jun Liu, Jianxing He, Alan D. L. Sihoe
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • A case of infectious endophthalmitis misdiagnosed as uveitis
 • Liu Xueying Zhong, Hongyi Shen, Wanwen Shao, Yongxin Zheng
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • A narrative review of glaucoma screening from fundus images
 • Xingxing Cao, Xu Sun, Shuai Yan, Yanwu Xu
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective
 • Zhendong Li
 • Chinese Journal of Chemical Physics
 • 2021-09-14
 • Contrast-enhanced ultrasound as a valuable imaging modality for characterizing testicular lesions
 • Jie Yu, Xin-Hui Jiang, Lian-Fang Du, Min Bai, Zhao-Jun Li, Qiu-Sheng Shi, Qi Jiang, Fan Li
 • Asian Journal of Andrology
 • 2021-09-14 • Fluidic Endogenous Magnetism and Magnetic Monopole Clues from Liquid Metal Droplet Machine                                Lowering the Carbon Emissions Peak and Accelerating the Transition Towards Net Zero Carbon
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard