Year
Month
 • Electromagnetic bronchoscopy guided microwave ablation for early stage lung cancer presenting as ground glass nodule
 • Feichao Bao, Fenghao Yu, Rui Wang, Chunji Chen, Yonghui Zhang, Boyu Lin, Yiyang Wang, Xiuxiu Hao, Zhitao Gu, Wentao Fang
 • Translational Lung Cancer Research
 • 2021-08-23
 • Synchronization and Phase Shaping of Single Photons with High-Efficiency Quantum Memory
 • Keyu Su, Yunfei Wang, Shanchao Zhang, Zhuoping Kong, Yi Zhong, Jianfeng Li, Hui Yan, and Shiliang Zhu
 • Chinese Physics Letters
 • 2021-09-02
 • In-band intermodulation induced by transient response of erbium-doped fiber amplifier
 • Guanghao Shao, Xingwei Ye, Guoqiang Zhang, Yuqi Tan, Jiquan Zhai, Yuhao Yang
 • Chinese Optics Letters
 • 2021-09-07
 • Multiple-quantum-well-induced unipolar carrier transport multiplication in AlGaN solar-blind ultraviolet photodiode
 • Long Guo, Ke Jiang, Xiaojuan Sun, Zihui Zhang, Jianwei Ben, Yuping Jia, Yong Wang, Dabing Li
 • Photonics Research
 • 2021-09-08
 • Buildup dynamics of multiple solitons in spatiotemporal mode-locked fiber lasers
 • Kewei Liu, Xiaosheng Xiao, Yihang Ding, Hongyan Peng, Dongdong Lv, Changxi Yang
 • Photonics Research
 • 2021-09-07
 • Experimental investigation of early assessment of corpora cavernosa fibrosis with two-dimensional shear wave elastography
 • Li Yu, Wan-Ting Rao, Jing-Dong Tang, Jin-Fang Xing
 • Asian Journal of Andrology
 • 2021-09-03
 • Peripancreatic vascular involvement in patients with type 1 autoimmune pancreatitis
 • Meizi Li, Xiaoyin Bai, Kai Xu, Xi Wu, Tao Guo, Qingwei Jiang, Qiang Wang, Shengyu Zhang, Yingyun Yang, Yunlu Feng, Aiming Yang
 • Hepatobiliary Surgery and Nutrition
 • 2021-05-13
 • Propensity score matching study of 325 patients with spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma
 • Wei Wang, Tao Meng, Ying Chen, Ye-Chuan Xu, Yi-Jun Zhao, Yan Zhang, Ming-Ya Yang, Zhi-Hua Zhang, Fan Huang, Hong-Chuan Zhao, Xiao-Ping Geng, Li-Xin Zhu
 • Hepatobiliary Surgery and Nutrition
 • 2021-06-02
 • Rapid fabrication of microrings with complex cross-section using annular vortex beams
 • Chenchu Zhang, Hanchang Ye, Rui Cao, Shengyun Ji, Hang Zhang, Hanlin Zhao, Sizhu Wu, Hua Zhai
 • Chinese Optics Letters
 • 2021-09-01
 • 1 2 3 4 5 ... 15
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard