Year
Month
 • Characteristics of the lunar samples returned by Chang'E-5 mission
 • Chunlai Li, Hao Hu, Meng-Fei Yang, Zhao-Yu Pei, Qin Zhou, Xin Ren, Bin Liu, Dawei Liu, Xingguo Zeng, Guangliang Zhang, Hongbo Zhang, Jianjun Liu, Qiong Wang, Xiangjin Deng, Caijin Xiao, Yonggang Yao, Dingshuai Xue, Wei Zuo, Yan Su, Weibin Wen, Ziyuan Ouyang
 • National Science Review
 • 2021-10-14
 • Flexible Diodes/Transistors Based on Tunable p-n-Type Semiconductivity in Graphene/Mn-Co-Ni-O Nanocomposites
 • Lihong Su, Zhou Yang, Xitong Wang, Ziao Zou, Bo Wang, Gary Hodes, Ninghui Chang, Yongyong Suo, Zhibo Ma, Haoxu Wang, Yucheng Liu, Junping Zhang, Shuanhu Wang, Yuefei Li, Fengxia Yang, Jixin Zhu, Fei Gao, Wei Huang, Shengzhong Liu
 • Research
 • 2021-10-13
 • Resonance Algorithm: A New Look at the Shortest Path Problem
 • Yu LIU, Qiguang LIN, Binbin HONG, Daniel HJERPE, Xiaofeng LIU
 • ChinaXiv
 • 2021-10-11
 • Molecular imprinting and cladding produces antibody mimics with significantly improved affinity and specificity
 • Rongrong Xing, Zhanchen Guo, Haifeng Lu, Qi Zhang, Zhen Liu
 • Science Bulletin
 • 2021-10-05
 • Detecting subtle yet fast skeletal muscle contractions with ultrasoft and durable graphene-based cellular materials
 • Zijun He, Zheng Qi, Huichao Liu, Kangyan Wang, Leslie Roberts, Jefferson Z Liu, Yilun Liu, Stephen J Wang, Mark J Cook, George P Simon, Ling Qiu, Dan Li
 • National Science Review
 • 2021-10-05
 • Transplantation of a Beating Heart: A First in Human
 • Shengli Yin, Jian Rong, Yinghua Chen, Lu Cao, Yunqi Liu, Shaoyan Mo, Hanzhao Li, Nan Jiang, Mai Xiong, Han Shi, Tielong Wang, Yongxu Shi, Yanlin Zhu, Mengya Liang, Wei Xiong, Yili Chen, Guixing Xu, Xiaoxiang Chen, Xiaojun Chen, Meixian Yin, Baiyun Tang, Fengqiu Gong, Wenqi Huang, Yugang Dong, Björn Nashan, Stefan G Tullius, Zhiyong Guo, Zhongkai Wu, Xiaoshun He
 • ChinaXiv
 • 2021-10-02
 • Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5
 • Xiaochao Che, Alexander Nemchin, Dunyi Liu, Tao Long, Chen Wang, Marc D. Norman, Katherine H. Joy, Romain Tartese, James Head, Bradley Jolliff, Joshua F. Snape, Clive R. Neal, Martin J. Whitehouse, Carolyn Crow, Gretchen Benedix, Fred Jourdan, Zhiqing Yang, Chun Yang, Jianhui Liu, Shiwen Xie, Zemin Bao, Runlong Fan, Dapeng Li, Zengsheng Li, Stuart G. Webb
 • Science
 • 2021-10-07
 • An artificial neural network chip based on two-dimensional semiconductor
 • Shunli Ma, Tianxiang Wu, Xinyu Chen, Yin Wang, Hongwei Tang, Yuting Yao, Yan Wang, Ziyang Zhu, Jianan Deng, Jing Wan, Ye Lu, Zhengzong Sun, Zihan Xu, Antoine Riaud, Chenjian Wu, David Wei Zhang, Yang Chai, Peng Zhou, Junyan Ren, Wenzhong Bao
 • Science Bulletin
 • 2021-10-05
 • Fast Configuration Change Impact Analysis for Network Overlay Data Center Networks
 • Lizhao You, Jiahua Zhang, Yili Jin, Hao Tang, Xiao Li
 • IEEE/ACM Transactions on Networking
 • 2021-10-01
 • 1 2 3 4 ... 17
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard