Year
Month
(Peer-Reviewed) Transmission, viral kinetics and clinical characteristics of the emergent SARS-CoV-2 Delta VOC in Guangzhou, China
Yaping Wang 王亚萍 ¹, Ruchong Chen 陈如冲 ² ³, Fengyu Hu 胡凤玉 ¹, Yun Lan 兰芸 ¹, Zhaowei Yang 杨朝崴 ² ³, Chen Zhan 詹晨 ² ³, Jingrong Shi ¹, Xizi Deng 邓西子 ¹, Mei Jiang 江梅 ², Shuxin Zhong ², Baolin Liao 廖宝林 ¹, Kai Deng 邓凯 ¹, Jingyan Tang ¹, Liliangzi Guo ¹, Mengling Jiang ¹, Qinghong Fan ¹, Meiyu Li 李美瑜 ¹, Jinxin Liu 刘晋新 ¹, Yaling Shi 石亚玲 ¹, Xilong Deng 邓西龙 ¹, Xincai Xiao 肖新才 ⁴, Min Kang 康敏 ⁵, Yan Li 李艳 ⁵, Weijie Guan 关伟杰 ², Yimin Li 黎毅敏 ², Shiyue Li 李时悦 ², Feng Li 李锋 ¹, Nanshan Zhong 钟南山 ² ⁶, Xiaoping Tang 唐小平 ¹ ⁶
¹ Guangzhou Eighth People’s Hospital , Guangzhou Medical University, Guangzhou, 510060, China
中国 广州 广州医科大学 广州市第八人民医院
² State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Laboratory, Bio-Island, Guangzhou Institute of
Respiratory Health, The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou 510120, China
中国 广州 广州医科大学第一附属医院 广州呼吸健康研究院 生物岛实验室 呼吸系统疾病国家重点实验室
³ Department of Allergy and Clinical Immunology, the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou 510120, China
中国 广州 广州医科大学附属第一医院 过敏与临床免疫科
⁴ Guangzhou Chest Hospital, Guangzhou Medical University, Guangzhou 510095, China
中国 广州 广州医科大学 广州市胸科医院
⁵ Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou 511430, China
中国 广州 广东省疾病预防控制中心
⁶ Guangzhou Laboratory, Bio-Island, Guangzhou 510320, China
中国 广州 广州生物岛实验室
EClinicalMedicine, 2021-09-12
Background

A novel variant of SARS-CoV-2, the Delta variant of concern (VOC, also known as lineage B.1.617.2), is fast becoming the dominant strain globally. We reported the epidemiological, viral, and clinical characteristics of hospitalized patients infected with the Delta VOC during the local outbreak in Guangzhou, China.

Methods

We extracted the epidemiological and clinical information pertaining to the 159 cases infected with the Delta VOC across seven transmission generations between May 21 and June 18, 2021. The whole chain of the Delta VOC transmission was described. Kinetics of viral load and clinical characteristics were compared with a cohort of wild-type infection in 2020 admitted to the Guangzhou Eighth People's Hospital.

Findings

There were four transmission generations within the first ten days. The Delta VOC yielded a significantly shorter incubation period (4.0 vs. 6.0 days), higher viral load (20.6 vs. 34.0, cycle threshold of the ORF1a/b gene), and a longer duration of viral shedding in pharyngeal swab samples (14.0 vs. 8.0 days) compared with the wild-type strain. In cases with critical illness, the proportion of patients over the age of 60 was higher in the Delta VOC group than in the wild-type strain (100.0% vs. 69.2%, p = 0.03). The Delta VOC had a higher risk than wild-type infection in deterioration to critical status (hazards ratio 2.98 [95%CI 1.29-6.86]; p = 0.01).

Interpretation

Infection with the Delta VOC is characterized by markedly increased transmissibility, viral loads and risk of disease progression compared with the wild-type strain, calling for more intensive prevention and control measures to contain future outbreaks.

Funding

National Grand Program, National Natural Science Foundation of China, Guangdong Provincial Department of Science and Technology, Guangzhou Laboratory
Transmission, viral kinetics and clinical characteristics of the emergent SARS-CoV-2 Delta VOC in Guangzhou, China_1
Transmission, viral kinetics and clinical characteristics of the emergent SARS-CoV-2 Delta VOC in Guangzhou, China_2
Transmission, viral kinetics and clinical characteristics of the emergent SARS-CoV-2 Delta VOC in Guangzhou, China_3
Transmission, viral kinetics and clinical characteristics of the emergent SARS-CoV-2 Delta VOC in Guangzhou, China_4
 • Disordered Translocation is Hastening Local Extinction of the Chinese Giant Salamander
 • Guocheng SHU, Ping LIU, Tian ZHAO, Cheng LI, Yinmeng HOU, Chunlin ZHAO, Jie WANG, Xiaoxiao SHU, Jiang CHANG, Jianping JIANG, Feng XIE
 • Asian Herpetological Research
 • 2021-09-25
 • Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide
 • Tao Cai, Hongbing Sun, Jing Qiao, Leilei Zhu, Fan Zhang, Jie Zhang, Zijing Tang, Xinlei Wei, Jiangang Yang, Qianqian Yuan, Wangyin Wang, Xue Yang, Huanyu Chu, Qian Wang, Chun You, Hongwu Ma, Yuanxia Sun, Yin Li, Can Li, Huifeng Jiang, Qinhong Wang, Yanhe Ma
 • Science
 • 2021-09-24
 • Dating the First Case of COVID-19 Epidemic from a Probabilistic Perspective
 • Zhouwang Yang, Yunhe Hu, Zhiwei Ding, Tiande Guo
 • ChinaXiv
 • 2021-09-22
 • Scattered seeding of CAR T cells in solid tumors augments anticancer efficacy
 • Hongjun Li, Zejun Wang, Edikan Archibong, Qing Wu, Guojun Chen, Quanyin Hu, Tianyuan Ci, Zhaowei Chen, Jinqiang Wang, Di Wen, Hongwei Du, Jie Jiang, Jie Sun, Xingcai Zhang, Gianpietro Dotti, Zhen Gu
 • National Science Review
 • 2021-09-21
 • Intrinsically inert hyperbranched interlayer for enhanced stability of organic solar cells
 • Yawen Li, Tengfei Li, Jiayu Wang, Xiaowei Zhan, Yuze Lin
 • Science Bulletin
 • 2021-09-21
 • Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene
 • Hongyun Zhang, Changhua Bao, Michael Schüler, Shaohua Zhou, Qian Li, Laipeng Luo, Wei Yao, Zhong Wang, Thomas P Devereaux, Shuyun Zhou
 • National Science Review
 • 2021-09-16
 • Integrated 'all-in-one' strategy to stabilize zinc anodes for high-performance zinc-ion batteries
 • Canpeng Li, Xuesong Xie, Hui Liu, Pinji Wang, Canbin Deng, Bingan Lu, Jiang Zhou, Shuquan Liang
 • National Science Review
 • 2021-09-15
 • Literature review: non-intubated (tubeless) VATS for lung volume reduction surgery
 • Yi Zhang, Xin Jin
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • Non-intubated thoracic surgery: an Asian perspective
 • Shuben Li, Yunpeng Zhong, Zhuxing Chen, Jun Liu, Jianxing He, Alan D. L. Sihoe
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • A case of infectious endophthalmitis misdiagnosed as uveitis
 • Liu Xueying Zhong, Hongyi Shen, Wanwen Shao, Yongxin Zheng
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • A narrative review of glaucoma screening from fundus images
 • Xingxing Cao, Xu Sun, Shuai Yan, Yanwu Xu
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective
 • Zhendong Li
 • Chinese Journal of Chemical Physics
 • 2021-09-14 • Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective                                Contrast-enhanced ultrasound as a valuable imaging modality for characterizing testicular lesions
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard